Covid - 19 litir do Phobal na Scoile

Deireadh Fómhar 2020
31-Márta-20
Covid - 19 litir do Phobal na Scoile

Covid - 19 litir do Phobal na Scoile

-
A thuismitheoir, a chara,

Ba mhaith liom a chur in iúl daoibh go bhfuil an scoil ag obair leis an FSS faoi láthair. Bhí cás amháin dearfach de COVID-19 againn i rang an tseachtain seo caite agus tá cás eile (nach dócha a bheith bainteach) i rang eile an tseachtain seo. Tá na páistí agus na múinteoirí sna ranganna sin ag foghlaim agus ag múineadh ó bhaile faoi láthair agus beidh tú cheana féin ar an eolas má tá do pháiste sa suíomh seo. Tá an scoil ag leanacht ar aghaidh mar is gnáth do gach duine eile.

Tá seans go mbeidh sé seo ag tárlú do dhaoine aonair / do ghrúpaí / do ranganna eile amach anseo ach bí cinnte i ngach uile cás go mbeimid ag obair leis an FSS a dhéanfaidh measúnú riosca ar an scoil agus a chuirfidh comhairle orainn. Leanfaimid an comhairle sin i gcónaí. Beidh tú ar an eolas má aithnítear do pháiste mar theagmhálaí ach ní gá go mbeadh gach cás á roinnt le pobal iomlán na scoile.

I would like to inform you that we are working with the HSE at present. We were informed of a positive case of COVID-19 in a class last week and have been informed of a second (seemingly unrelated) case in a different class this week. The children and teachers in the relevant classes are learning and teaching from home and you will already be aware of this if your child is in this situation. For everybody else school continues as normal.

This will more than likely become a more regular occurrence with individual / small groups and classes finding themselves at home. Rest assured that we will be working with the HSE in each case who will do a risk assessment of each case and advise the school accordingly. We will follow the HSE advice at all times. You will be made aware of situations where your child is recognised as a close contact but all cases will not necessarily be shared with the whole school community.

Molaimid do gach duine a bheith airdeallach ar na comharthaí do COVID-19 agus glaoch a chur ar an dochtúir ag lorg comhairle i gcás aon chomhartha fiú muna bhfuil cuma ró-thinn ar do pháiste. I gcás na gcásanna scoile tá sé curtha in iúl ag tuismitheoirí dúinn go raibh slaghdán / casacht an-éadrom ar an bpáiste sa dá chás agus nach raibh aon teocht ag ceachtar den dá chás. Roinnim an t-eolas seo le cead na dtuismitheoirí agus ar mhaithe le haird a tharraingt ar rian an ghalair i bpáiste.

Taobh amuigh de sin, ní féidir leis an scoil aon eolas pearsanta maidir le cásanna a roinnt.

We are again urging everyone to be vigilant for the symptoms of COVID-19 and to contact your GP for advice if your child is experiencing any symptoms even if they do not appear to be unwell. In the cases in school parents have informed us that the child's symptoms were very mild, light cold / cough and no temperature present in either case. I am sharing this information with the permission of the families involved to highlight how this virus can affect children and how mild the symptoms can be.

Other than that, the school can not disclose any personal information relating to cases.

Tá cinneadh déanta againn leabhair a sheoladh abhaile ag an mbriseadh meán-téarma agus beidh siad ag teacht abhaile i dtreo dheireadh na seachtaine. Tá sé seo á dhéanamh againn ar fhaitíos go dtagann aon athrú ar threoirlínte na Roinne ach táimid ar fad ag súil le bheith ar ais ar scoil i ndiaidh an bhriseadh agus aithnímid gur fearr i bhfad na páistí a bheith anseo ná bheith ag foghlaim sa bhaile. Táimid ar fad ag súil leis an mbriseadh Dé hAoine.

We have made the decision to send home some of the schoolbooks at the mid-term break and they will be coming home towards the end of this week. We have taken this decision as a precaution in case any guidelines change but expect that we will all be back after the break as we all recognise that it is so much better for children to be in school rather than learning from home. We are all looking forward to the break on Friday.

Má tá aon cheist agat is féidir teacht ar ais chugam ag oifigscn@gmail.com nó glaoch a chur ar an scoil.

If you have any further questions I can be contacted on oifigscn@gmail.com or you may ring the school.

Tabharaimis aire dá chéile agus fanaimis slán

Deirble agus foireann na scoile.

--

Oifig
Scoil Neasáin
Baile Hearman
B.Á.C. 5

01-8316338
oifigscn@eircom.net

"Dóchas sa Dúchas"

Bealt 03
2021
Lá Saoire Bainc, Scoil Dúnta
Meith 04
2021
Scoil Dúnta
Meith 07
2021
Lá Saoire Bainc, Scoil Dúnta
Meith 25
2021
Saoire an tSamhraidh
09-Aib-2021
Táimid ag súil go mór le téarma a trí agus na páistí a fheiceáil Dé Luain. Bheimis fíor buíoch más féidir an fhoirm Filleadh ar Oideachas / Return to Education a líonadh isteach chomh luath agus is féidir le bhur dthoil.
22-Már-2021
Tá téarma an-difriúil curtha i gcrích againn agus is iontach é críochnú le pobal na scoile ar fad ar ais ag foghlaim i dteannta a chéile.
18-Már-2021
Bhí an ghrian ag taitneamh orainn agus an-chraic againn ag an bparáid mhór Lá Fhéile Pádraig.
Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5, D05VF95.
01 831 6338
Déan Teagmháil Linn
Suíomh / Location
© 2021 Scoil Neasáin